EU Project

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Informacja o wyborze oferty w związku z realizacją projektu „Innowacyjna platforma międzynarodowej turystyki zdrowotnej – zdrowotny concierge” w ramach oso Priorytetowej I, Działanie 6, Poddziałanie 2, numer naboru RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16.
Wybrani zostali następujący dostawcy towarów i usług:
  1. Platforma zdrowotny concierge – Red Cloud sp. z o.o.  Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa
  2. Zakup serwera i komputera stacjonarnego – KABA-NET Bartosz Kaczmarek Solskiego 15 85-125 Bydgoszcz
  3. Zakup licencji i oprogramowania – Red Cloud sp. z o.o.  Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa