Zapytania

Firma Events in Poland sp. z o.o. realizuje projekt pt: Innowacyjna platforma międzynarodowej turystyki zdrowotnej – zdrowotny concierge w ramach osi Priorytetowej 1, Działanie 6, Poddziałanie 2, numer naboru RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16.

Projekt realizowany jest w siedzibie:
EVENTS IN POLAND Spółka z o.o.
Skłodowskiej – Curie 10
85-094 Bydgoszcz

Informacji na temat projektu udziela:
Liwiusz Misiaszek
tel. +48 605 905 839
e-mail: lm@eventsinpoland.pl

Zapytania ofertowe

  1. Zapytanie ofertowe nr 1 dotyczące zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych z dnia 02.08.2017.
    Pobierz dokument DOCX z treścią zapytania